Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων

1
3ο Χλμ. Εθνικής Οδού Χαλκίδας - Σχηματαρίου, Βαθύ Αυλίδος
Τηλέφωνο
2221062100, 2221062105