Εμπόριο Φρούτων και Λαχανικών

3
Νέα Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221022950, 2221075990