Φάστ Φουντ

1
Πιτυούσης 133, Νέα Λάμψακος, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221088030, 2221089427