Γραφεία Γενικού Τουρισμού

1
Φαβιέρου 14, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221086900, 2221060445, 2221085650