Χειρούργοι Ορθοπεδικοί

2
Αβάντων 24, Χαλκίδα Ευβοίας , Ερυθρού Σταυρού 5, Μαρούσι
Τηλέφωνο
3
Λεωφ. Χαϊνά 47 Χαλκίδα 341 00
Τηλέφωνο
4
Αντωνίου 3, Χαλκίδα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Λεωφόρος Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι
Τηλέφωνο
5
Γεωρ. Δροσίνη 1 Χαλκίδα 341 00
Τηλέφωνο
6
Φαρμακίδου 14, Χαλκίδα 341 00, Οιδίποδος 12, Θήβα 322 00
Τηλέφωνο
7
Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, Κάρυστος, Εύβοια
Τηλέφωνο
9
Κάτω Πύλης 3, Πλατεία Ταχυδρομείου, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ 56, 340 08
Τηλέφωνο