Χημικές Τουαλέτες

1
Πάροδος Ορέστη Μακρή, Λιανή Άμμος, Χαλκίδα, Ευαγγελίστριας 12, Αμάρυνθος
Τηλέφωνο
2221022438, 2229039007