Ιχθυοτροφεία

1
Φτελιά Μεσσαπίων, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221042167