Καρδιολόγοι

1
Βάμβα Σπύρου 13, Κύμη, 34003
Τηλέφωνο
2222023873
2
Παπαναστασίου 7 & Φαβιέρου 19
Τηλέφωνο
2221083872
3
Ι. Δροσίνη 1 Χαλκίδα 341 00
Τηλέφωνο
2221052734
4
Μπαλαλαίων 10, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221302351
5
Ερμού 18, Χαλκίδα 341 00
Τηλέφωνο
2221022194