Νεφρολόγοι

1
Αρεθούσης 148 (Αλέξια, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης), Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2
Χαϊνα 15, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
3
Παπαναστασίου 7, Χαλκίδα, Στύρων 2, Χαλκίδα
Τηλέφωνο