Ντουλάπες

1
Διασταύρωση Δροσιάς - Χαλκίδας, Ξυρόβρυση
Τηλέφωνο
2221089352
2
Λεωφόρος Στρατηγού Πλαστήρα Νικολάου, Νέα Αρτάκη
Τηλέφωνο
2221043981