Ρευματολόγοι

1
Αντωνίου 3, Χαλκίδα 341 32
Τηλέφωνο
2
Ελ. Βενιζέλου 19, Χαλκίδα 341 00
Τηλέφωνο