Τεχνικός Έλεγχος Αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)

1
Άγιος Γεώργιος, Ιστιαία
Τηλέφωνο
2226055022