Ηλεκτρολογικά Υλικά

3
Βασιλικό (στον Κεντρικό Δρόμο), Εύβοια
Τηλέφωνο
9
Κωνσταντινουπόλεως (έναντι πιάτσα ταξί), Λίμνη Εύβοιας
Τηλέφωνο