Ηλεκτρολόγοι

1
Βασιλικό (στον Κεντρικό Δρόμο), Εύβοια
Τηλέφωνο
Κωνσταντινουπόλεως (έναντι πιάτσα ταξί), Λίμνη Εύβοιας
Τηλέφωνο