Κέντρα Ξένων Γλωσσών

1
Γκορτζή & Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, Αγγελέτου 4, Βασιλικό
Τηλέφωνο
3
Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
5
Λιαννοπούλου, Κονίστρες, Εύβοια
Τηλέφωνο