Κέντρα Ξένων Γλωσσών

1
Γκορτζή & Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, Αγγελέτου 4, Βασιλικό
Τηλέφωνο
2221305136, 2221051105
2
Δημάρχου Δημητρίου Σκούρα, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221090030
3
Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221085857
4
Ιπποβοτών 20 & Σάμου, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221073363
5
Λιαννοπούλου, Κονίστρες, Εύβοια
Τηλέφωνο
2222059863
6
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221092909