Εκπαίδευση

1
Χαϊνά 7, Νεάπολη, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221301008
3
Γκορτζή & Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, Αγγελέτου 4, Βασιλικό
Τηλέφωνο
2221305136, 2221051105
4
Δημάρχου Δημητρίου Σκούρα, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221090030
5
Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221085857
6
Ιπποβοτών 20 & Σάμου, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221073363
Μακεδονικά, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221084888
Κότσου 29, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221080358
Λιαννοπούλου, Κονίστρες, Εύβοια
Τηλέφωνο
2222059863
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221092909