Εκπαίδευση

1
Χαϊνά 7, Νεάπολη, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221301008
3
Γκορτζή & Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, Αγγελέτου 4, Βασιλικό
Τηλέφωνο
2221305136, 2221051105
4
Δημάρχου Δημητρίου Σκούρα, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221090030
5
Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221085857
6
Ιπποβοτών 20 & Σάμου, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221073363
Μακεδονικά, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221084888
Κότσου 29, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221080358
Λιαννοπούλου, Κονίστρες, Εύβοια
Τηλέφωνο
2222059863
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
2221092909
Εθ. Αντιστάσεως 1, Νέα Αρτάκη 346 00
Τηλέφωνο
2221400330
Δημ. Κατσικογιάννη 31, Χαλκίδα 341 00
Τηλέφωνο
2221181200

Σελίδες