Μετακομίσεις και Μεταφορές

ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ.32009, Ο.Τ.35, Δ.Α.14, ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.57022
Τηλέφωνο
2
Γεωργίου Καραϊσκάκη 35, Ξηρόβρυση, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
7
Παπαβασιλείου 16, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
Βελισσάριου Καρακώστα 5, Χαλκίδα
Τηλέφωνο