Ψυγειομεταφορές Κατεψυγμένων Προϊόντων

ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ.32009, Ο.Τ.35, Δ.Α.14, ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.57022
Τηλέφωνο
2262041190