Σχολές Μπαλέτου και Χορού

1
Κωνσταντινίδου, Χαλκίδα 341 00, Απόλλωνος 113, Κάνηθος 341 00 (τηλ: 6948536010)
Τηλέφωνο