Σχολές Οδηγών

1
Κότσου 29, Χαλκίδα, Εύβοια
Τηλέφωνο
2221080358
2
Δημ. Κατσικογιάννη 31, Χαλκίδα 341 00
Τηλέφωνο
2221181200
3
Μπαϊρακτάρη 1, Αλιβέρι 345 00
Τηλέφωνο
2223022909